Välkommen till e-tjänster för serveringstillstånd   

Ansökan om serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till Lunds kommun.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
i Lunds kommun kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande och/eller styrelse
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund i Lunds kommun kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal.

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter.

Personuppgifter

Genom att registrera dina uppgifter samtycker du till att information lagras sparas och bearbetas i kommunens register.